Curriculum Vitae

Anna Sofie Persson (Ph.D.)

Bakgrund

Född i Göteborg 1977, uppvuxen i Ystad, Sverige.

Grundskola och gymnasium i Ystad 1984-1996.

Akademisk grundutbildning

Fil.mag. i biologi, Lunds Universitet, 1997-2002

Kurser i marinbiologi, Göteborgs Universitet, 2000

Fil.kand. i landskapsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU, Alnarp), 1997, 2002 & 2005

Studier på doktorandnivå

Statistik (7,5 ects). Lunds Universitet,2004.

Introduktionskursför doktorander i biologi (4,5 ects). Lunds Universitet, 2005.

Insect pollinators and pollinationecology (4 ects). NOVA University,Sept 2006.

Spatial Ecology (3ects), Inst. för Ekosystemekologi, Stockholms Universitet,2007.

Learning and teaching in highereducation (3 ects). CED, Lunds Universitet, 2007.

Plant-animal interactions (4,5 ects). Dept. of Ecology, Universidad Nacional delComahue, San Carlos de Bariloche, Argentina, feb. 2008.

Doktorsexamen i ekologi, inriktning zooekologi, Lunds Universitet, 2011. Avhandlingens titel: “Effects of landscape context on populations of bumblebees”.

Introduction to systems thinking, systems analysis and system dynamics: The role of systems science in sustainability science (3 ects). CEC, Lunds Universitet, feb. 2015.

Konstnärlig utbildning

Keramik, bild och form, Leksands Folkhögskola, 2003-2004.

Akvarellmålning, tekniker för landskapsmålning, Gerlesborgs folkhögskola, 2010.

Illustration, Folkuniversitetet, Malmö, vt 2012.

Österlenskolan för konst och design, Simrishamn, ht 2013-2014.

Övrigt

CMAS ** dykcertifikat, SSDF, 2004.

Kurs i Adobe InDesign, Folkuniversitet, Lund, vt 2013

Tidigare anställningar i urval

Ystads Plantskola, Ystad, 2002-2006: Försäljning och rådgivning om växtval, skötsel och trädgårdsdesign. Helg och feriearbete.

Ekologiska institutionen, Lunds Universitet, 2001 & 2003, maj-juli. Fältarbete i forskningsprojekt, sommarstipendiat.

Ekologiska institutionen, Lunds Universitet, 2006-2011: Doktorand i zooekologi.

Länsstyrelsen i Skåne, Malmö, 2011, juli-aug. Fältarbete, inventering av både marina och terrestra habitat i Natura 2000-området på Falsterbohalvön.

Malmö Stad, Lokalt Naturvårdsprojekt (LONA) på Miljöförvaltningen, 2012, feb. Genomgång och sammanfattning av vetenskaplig litteratur kring pollinerande insekter i stadsmiljö. Projektnamn: "Samverkan kring pollinatörer i stadsmiljö".

Forskare/Projekt assistent, Biologiska inst. / Biodiversitet och bevarandevetenskap, Lunds Universitet. Juni 2011 – juni 2012.

Forskare vid Centre for Environment and Climate Research (CEC), Lunds Universitet, Lund. Oktober 2012-juni 2013, samt juni-sept 2014.

Maj Persson Illustrationer, 2012 aug-pågående: Illustratratör.

Malmö stad, stadsbyggnadskontoret / planavdelningen. Projektanställd inom MEST (Malmö Ekosystemtjänster), ett projekt om ekosystemtjänster i kommunal fysisk planering, samt Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Jan-dec 2015.

Ekologigruppen, anställd som ekolog / konsult. Sept 2015 - pågående.

Akademiska meriter

Undervisning vid Lunds Universitet

Exkursioner och labhandledning, Marinbiologi, Campus Helsingborg, Lund University (LU), 2005.

Exkursioner och labhandledning, B-Ekologi, LU, 2005.

Datorövningar och seminariehandledning, Conservation Biology, LU, 2007 – 2012.

Föreläsningar och seminariehandledning, Terrestrial Ecology, LU, 2007 – 2014.

Föreläsningar och seminariehandledning, Miljövetenskaplig grundkurs, LU, 2008.

Föreläsning om urban biologisk mångfald, programmet för Urbana studier, Malmö Högskola, 2015.

Handledning av examensarbeten vid Lunds Universitet

Kandidatarbete (15 hp) av Lena Frödin 2006, biträdande handledare. Titel: “Bumblebee pollen basket content in contrasting agricultural landscapes".

Kandidatarbete (15 hp) av Linda Nilsson, 2013, handledare. Titel: ”Biologisk mångfald i stadsmiljö - Vad kan vi lära av Bo01 i Malmö?”

Masterarbete (30 hp) av Ulrika Samnegård, 2009, biträdande handledare. Titel: “Gardens as sources for pollinators in intensively managed farmland in Southern Sweden”.

Masterarbete (30 hp) av Jesper Andersson, 2013, handledare tillsammans med Annika Kruuse, Malmö stad. Titel: ”Ett planeringsverktyg för urbana ekosystemtjänster - En länk mellan naturvetenskap och beslutsfattande”