Curriculum Vitae

Anna Sofie Persson (Ph.D.)

Bakgrund

Född i Göteborg 1977, uppvuxen i Ystad, Sverige.

Akademisk grundutbildning

Fil. mag. I biologi, inriktning bevarandebiologi, Lunds Universitet, 1997-2002

Kurser i marinbiologi -Göteborgs universitet, 2001

Fil. kand. i landskapsplanering , SLU Alnarp, 2008

Studier på doktorandnivå

Fil. dr i ekologi (zooekologi), Lunds universitet 2011. Avhandlingen titel: “Effects of landscape context on populations of bumblebees”.

Statistics (7.5 ects). Lunds universitet, 2004.

Insect pollinators and pollinationecology (4 ects). NOVA University, Sept 2006.

Spatial Ecology (3 ects). Stockholm University, 2007.

Learning and teaching in higher education (3 ects). Lunds universitet, 2007.

Plant-animal interactions (4,5 ects). Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, Argentina, feb. 2008.

Introduction to systems thinking, systems analysis and system dynamics: The role of systems science in sustainability science (3 ects). Lunds universitet, feb. 2015.

Konstnärlig utbildning / Artistic education

Keramik, bild & form, Leksands Folkhögskola, 2003-2004.

Akvarellmålning, tekniker för landskapsmålning, Gerlesborgs folkhögskola, 2010.

Illustration, Folkuniversitetet, Malmö, vt 2012.

Österlenskolan för konst och design, Simrishamn, 2013-2014.

Övrigt

CMAS ** dykcertifikat, SSDF, 2004.

Kurs i Adobe InDesign, Folkuniversitet, Lund, vt 2013

Tidigare anställningar i urval

Sommarstipendiat, fältassistent, Ekologiska Inst. Lunds universitet, Jun - Aug 2001 & 2003.

Doktorand i zooekologi - PhD student in Animal ecology. Ecologiska Inst., Lunds universitet, 2006-2011.

Länsstyrelsen i Skåne, juni- aug 2011. Fältarbete, inventering av både marina och terrestra habitat i Natura 2000-området på Falsterbohalvön.

Malmö Stad, Miljöförvaltningen. 2012, feb. Lokalt Naturvårdsprojekt (LONA): "Samverkan kring pollinatörer i stadsmiljö". Sammanställning av rapport baserad på vetenskaplig litteratur kring pollinerande insekter i stadsmiljö.

Projektassistent. Biologiska Inst., Lunds universitet. Jun 2011 – Jun 2012.

Forskare, Centre for Environment and Climate Research (CEC), Lund University. Okt 2012 - Sept 2014.

Malmö stad, stadsbyggnadskontoret, 2015. MEST (Malmö Ekosystemtjänster), ett projekt om ekosystemtjänster i kommunal fysisk planering, samt Plan för Malmös gröna och blå miljöer.

Nuvarande anställningar

Illustratör, Maj Persson Illustrationer. Sedan aug 2012.

Ekolog / konsult, Ekologigruppen AB. sedan sept 2015.

Forskare, Centre for Environment and Climate Research (CEC), Lunds universitet. Sedan jan 2017.

Akademiska meriter

Undervisning

Exkursioner och laborationer på marin flora och fauna. Marinbiologi och B-ekologi, Lunds universitet (LU) 2005.

Datorövningar och seminarier om populationsekologi och planering av skyddade områden. Bevarandebiologi (LU) 2007 – 2012.

Föreläsning coh seminarium om hållbart jordbruk. Terrester ekologi (LU) 2007 – 2014.

Seminariehandledning (PBL), Miljövetenskaplig grundkurs (LU) 2008 & 2018.

Föreläsning, urban biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Bevarandebiologi (LU), Urbana studier (Malmö universitet), samt på SLU, Alnarp. 2015-2018.

Handledning av examensarbeten vid Lunds Universitet

Kandidat-arbete, Lena Frödin, 2006. Titel: “Bumblebee pollen basket content in contrasting agricultural landscapes".

Kandidat-arbete, Linda Nilsson, 2013. Titel: ”Biologisk mångfald i stadsmiljö - Vad kan vi lära av Bo01 i Malmö?”

Magister-arbete, Ulrika Samnegård, 2009. Titel: “Gardens as sources for pollinators in intensively managed farmland in Southern Sweden”.

Master-arbete, Jesper Andersson, 2013. Titel: ”Ett planeringsverktyg för urbana ekosystemtjänster - En länk mellan naturvetenskap och beslutsfattande”

Master-arbete, Hristo Hvalchev, 2015.

Master-arbete, Guillermo Aguilera, 2015.

Kandidat-arbete, Johan Edlund, 2017.

Kandidat-arbete, Lisa Bredenberg, 2017.

Master-arbete, Jana Figlestahler, 2017.

Master-arbete, Julia Svensson, 2017.

Honors thesis - Amy Westman, University of Queensland, 2017.

Master-arbete, Sara Thelin, 2018. Pågående.

Master-arbete, Moritz Rentsch, 2018-2019. LU & Jena University, Germany. Pågående.

Övrigt

PI inom BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett strategiskt forskningsområde (SFO) www.becc.lu.se