2022-02-02

Inhemska trädarter är viktiga för småkryp i städers parker

Träden vi planterar i våra parker och grönområden är mycket viktiga som livsmiljöer (habitat) för många olika organismer, inte minst för olika småkryp som in sin tur blir till mat för hungriga småfåglar under deras häckning. Också vi människor behöver träd i våra parker. De ger oss en skuggig, sval och lummig miljö och bidrar till fågelkvittret på vår och sommar. I en ny studie visar vi att inhemska trädarter hyser betydligt fler av småkryp jämfört med främmande arter.

Läs mer »
2021-12-15

Om städers grönstruktur och natur

Under 2021 har jag skrivit några populärvetenskapliga texter om städers gröna miljöer och de olika värden de kan hysa, både för biologisk mångfald och för människors upplevelser.

Läs mer »
2021-03-06

Hitta vårens första humla- igen!

Känner du igen en humla när du ser en? Då kan du hjälpa oss (forskare vid Lunds universitet) att ta reda på när humledrottningarna vaknar i olika delar av landet genom att rapportera in var och när du ser vårens första humledrottning. Vi söker deltagare från hela landet för att kunna ta reda på hur de allt tidigare vårarna påverkar humlor i Sverige.

Läs mer »
2021-03-06

Vinterljus

Väntar in våren med pastellkritor i handen

Läs mer »
2020-09-06

Vildbin kan gynnas av stadsmiljö, medan blomflugor är förlorare

Pollinerande insekter kan gynnas av stadsmiljöernas trädgårdar, men det beror både på hur tätbebyggd staden är och vilka artgrupper det rör sig om. Vår studie visar att medan artrikedomen av vildbin är högre i Malmös villaområden än den omgivande landsbygden, så är det precis tvärt om för blomflugor. Tätbebygda områden har dessutom låg artrikedom för alla arter. Det behövs nytänkande för att bygga "tätt och grönt" på ett sätt som gynnar biologisk mångafald.

Läs mer »