2021-03-06

Hitta vårens första humla- igen!

Känner du igen en humla när du ser en? Då kan du hjälpa oss (forskare vid Lunds universitet) att ta reda på när humledrottningarna vaknar i olika delar av landet genom att rapportera in var och när du ser vårens första humledrottning. Vi söker deltagare från hela landet för att kunna ta reda på hur de allt tidigare vårarna påverkar humlor i Sverige.

Läs mer »
2021-03-06

Vinterljus

Väntar in våren med pastellkritor i handen

Läs mer »
2020-09-06

Vildbin kan gynnas av stadsmiljö, medan blomflugor är förlorare

Pollinerande insekter kan gynnas av stadsmiljöernas trädgårdar, men det beror både på hur tätbebyggd staden är och vilka artgrupper det rör sig om. Vår studie visar att medan artrikedomen av vildbin är högre i Malmös villaområden än den omgivande landsbygden, så är det precis tvärt om för blomflugor. Tätbebygda områden har dessutom låg artrikedom för alla arter. Det behövs nytänkande för att bygga "tätt och grönt" på ett sätt som gynnar biologisk mångafald.

Läs mer »
2020-03-02

Hjälp oss hitta vårens första humla!

OBS! Vill du rapportera in en humledrottning 2021 - då är det denna länk som gäller: Hitta vårens första humla

Känner du igen en humla när du ser en?

Nu söker vi (forskare vid Lunds universitet) volontärer runt om i landet som vill rapportera in när vårens första humledrottning syns till. Målet med studien är att ta reda på hur de allt tidigare vårarna påverkar humlor och i vilken mån trädgårdar och städer kan fungera som livsmiljöer. Observationerna bör börja redan i början av mars i södra Sverige, samt i städer och längs kusterna, och något senare längre norrut.

Läs mer »
2016-06-17

Ny debattartikel på Hållbar Stad

Ekologigruppen bidrar med redaktionellt material till Hållbar Stad, och jag tog tillfället att problematisera begreppet "tät grön stad".

Läs mer »