2014-06-07

Kolla! jag har blivit nominerad

Jag har blivit nominerad till Kolla!, Svenska tecknares tävling för illustration och grafisk form, i kategorin Läromedels- och faktaillustration.

här finns mitt bidrag att se:

http://kolla.se/2014/bidrag/studiesystem-torsk-i-oresund/

Läs mer »