2021-12-15

Om städers grönstruktur och natur

Parker och grönområden i och omkring våra städer kan vara hem för många arter, även ovanliga sådana. Grönområden bidrar också med möjligheter för stadsbor att uppleva natur och biologisk mångfald på nära håll. Stora parker erbjuder dessutom mer av både artmångfald och ekosystemtjänster än mindre plättar av grönt.

Många städer behöver öka kvalitén på sina gröna miljöer och naturområden. Foto från Sofielund, Malmö.

När städer och tätorter växer, både genom att expandera och genom förtätning, måste därför en sammanhängande grönstruktur prioriteras, både för att säkra framtida biologisk mångfald, invånarnas möjlighet att uppleva natur inpå knuten, liksom andra ekosystemtjänster som krävs för att skapa en bra stadsmiljö. Detta utvecklar jag i några olika texter som publicerats under 2021: dels på svenska i Naturskyddsföreningen Ystads skrift Ystad Natur och i Kristianstadbladets satsning på miljö och klimat, och dels på engelska i boken "Why cities need large parks".

Länk till texten i Ystad Natur.

Länk till boken på Routledge.