2021-12-15

Om städers grönstruktur och natur

Under 2021 har jag skrivit några populärvetenskapliga texter om städers gröna miljöer och de olika värden de kan hysa, både för biologisk mångfald och för människors upplevelser.

Läs mer »