2015-08-01

Mors bok om uppväxten på Borrie är tryckt och klar

Min mor har skrivit om sin uppväxt på en gård utanför Ystad under 1930 till 1960-talet. Släkten lämnade gården 2007 och boken är skriven för släkt, nära vänner som de som har anknytning till gården. Jag tog på mig att ordna med layout och i slutet av maj trycktes boken och vi ordande en "release fest" i Nybrostrand hos morbror Christian och Birgitta.

Läs mer »