2022-02-02

Inhemska trädarter är viktiga för småkryp i städers parker

Träden vi planterar i våra parker och grönområden är mycket viktiga som livsmiljöer (habitat) för många olika organismer, inte minst för olika småkryp som in sin tur blir till mat för hungriga småfåglar under deras häckning. Också vi människor behöver träd i våra parker. De ger oss en skuggig, sval och lummig miljö och bidrar till fågelkvittret på vår och sommar. I en ny studie visar vi att inhemska trädarter hyser betydligt fler av småkryp jämfört med främmande arter.

Läs mer »