2014-09-16

Rapport om urban biologisk mångfald

Min och Henrik Smiths rapport om biologisk mångfald i stadsmiljö finns nu att ladda ner, antingen här: http://www.cec.lu.se/sites/cec.prodwebb.lu.se/files/urban_biodiversitet_final_20140515_lagupplost.pdf, eller under fliken publikationer här på sidan. Rapporten skrevs på uppdrag av Lunds kommun och Centrum för miljö och klimatforskning vid Lunds universitet. Det har varit mycket intressant att arbeta med rapporten och min förhoppning är att fortsätta arbeta med frågor som rör den "gröna staden", gärna både inom och utanför forskningsvärlden.