2015-10-03

Anna på nya jobb & blogg på Hållbar stad

Sedan 1 september är jag anställd hos Ekologigruppen. Jag börjar på 50% för att kunna vara kvar på Malmö stad och Planavdelningens båda projekt MEST (Malmö och ekosystemtjänsterna) och BEST (Boverket och ekosystemtjänsterna), där vi tar fram metoder för att integrera hänsyn till ekosystemtjänster i kommunal planering. Projekten avslutas i januari, men vi (projektgruppen: Juliet Lidgren, Åke Hesslekrans och Helena Hanson) hoppas på fortsatt finansiering i någon form.

Första uppdraget för Ekologigruppen blev att bidra till bloggen på Hållbar Stad. Det blev en text med titeln "Björntjänst eller ekosystemtjänst" som kan läsas här:

http://www.hallbarstad.se/blogs/posts/669-kronikor-om-hallbarhet-bjorntjanst-eller-ekosystemtjanst