2016-06-17

Ny debattartikel på Hållbar Stad

Förtätning av städer och tätorter är numera en förhärskande utvecklingsstrategi i hela landet. Den motiveras av flera fördelar: från möjligheten att spara jordbruksmark och natur, till sociala fördelar av att bygga om ensidiga områden till blandade stadsdelar och bättre utnyttja kollektivtrafiknära lägen. Samtidigt uppstår ofta konflikter där det täta stadsbyggandet och urban grönska ställs mot varandra. Många har åsikter i frågan, men vad säger egentligen forskningen?

Läs artikeln på Hållbar Stads sida här!